GS1 Barkod Sistemi

GS1 Barkod Başvurusu

GS1 BARKOD BAŞVURUSU

GS1 Barkod sistemi Üyelik Başvurusu İçin Gerekli belgeler Nelerdir?

GS1 Barkod Sistemi

GS1 Barkod Sistemine Ait Gerekli Evraklar Aşağıda Yer Almaktadır;

1. GS1 Başvuru Formu : GS1 Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

2. GS1 Taahhütname : Firma yetkilisince imzalanarak noter tarafından onaylı evrak olmalıdır.

3. Firma Faaliyet Belgesi: Firmanın Ticaret Odası/Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Odasına (TESK) kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslının başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

4. Firma Gelir Tablosu: Firmanın bir yıl öncesine ait Kurumlar Gelir Vergi Beyannamesi olmalı ve firmanın muhasebecisine ya da mali müşavirine onaylatılmalıdır. Firma başvuru yaptığı yıl içinde kurulmuş ise firma gelir tablosu yerine kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesini göndermelidir.

5. Sisteme Giriş Ücreti Banka Dekontu: Firma gelir tablosundaki cirosuna ve ürün çeşidi sayısına göre belirlenen giriş ücretini ödemelidir.

GS1 Sistemine Barkod Müracaatı için gerekli belgeler yukarıda belirtilmiş olup, herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru eksik sayılmaktadır, Hızlı ve Eksiksiz GS1 Barkod Müracaatlarınız için bizimle iletişime geçerek ücretsiz detaylı ön bilgi alabilirsiniz …

Yoruma Kapalı