GS1 Barkod Başvurusu

GS1 Barkod sistemi Üyelik Başvurusu İçin Gerekli belgeler Nelerdir? GS1 Barkod Sistemine Ait Gerekli Evraklar Aşağıda Yer Almaktadır; 1. GS1 Başvuru Formu : GS1 Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 2. GS1 Taahhütname : Firma yetkilisince imzalanarak noter tarafından onaylı evrak olmalıdır. 3. Firma Faaliyet Belgesi: Firmanın Ticaret Odası/Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Odasına (TESK)…

Daha Fazla